De binnengevel is opgetrokken.

De muren worden  aansluitend opgemetseld met een deletatievoeg tussen beide buurpanden.

tijdens  renovatie

rechterkant achtermuur

tijdens renovatie

linkerkant achtermuur

vorige

    volgende